Des 022011
 

Segregar els nens i nenes a l’escola per raó de llengua.  Així de clar.  Això és el que vol el govern de le Illes amb la reforma educativa que té en marxa.  Sempre que les dimensions de l’escola ho permetin -és a dir, afectant la immensa major part de la població escolar- es faran aules i línies educatives diferents segons s’utilitzi el català o el castellà.

Imagino que els responsables d’aquesta aberració social són ben conscients del que fa i dels efectes de trencament  cívic que aquestes polítiques comportaran, i que actuen amb plena consciència de dividir, amb la finalitat última d’enfrontar les comunitats catalanoparlant i castellanoparlant.  Quin tuf de terrorisme social.

L’escola és la base de qualsevol societat.  De l’educació que s’hi imparteixi dependrà, en bona manera, el perfil de la societat al cap d’un parell de dècades.  Justament per això, perquè educar és invertir  a mig i llarg termini, costa tant de trobar bones polítiques educatives que vagin més enllà de la immediatesa electoral.  En el cas que comento, però, la situació no és aquesta.  En aquest cas, d’una banda es fa demagògia de la llibertat d’elecció de les famílies (resultats a curt termini), però es posa una autèntica càrrega de profunditat contra la cohesió social (resultats a mig i llarg termini), la qual cosa el fa especialment greu i perillós.

Un dels grans mèrits del model educatiu català és esquivar el perill de discriminar la població infantil per raó de llengua.  Ara, però, un altre govern en fa bandera, d’aquesta discriminació.

Davant d’un model valencià que vol apostar pel trilingüisme, tot i saber que no hi ha prou professorat capacitat per ensenyar en anglès, posem per cas, i d’un model balear que vol dividir per raó de llengua (em sembla que la Constitució alguna cosa diu, al respecte), serà bo saber quin sistema imposarà -perdó, proposarà- el govern Rajoy.  Sigui com sigui, venen temps molt durs per a l’escola i la societat catalanes, si aquests són els models del futur immediat.

css.php