Mai 042011
 

Hi ha preguntes que, si les retornem a aquell que les fa, es contesten soles.

Aquest és el cas de la pregunta que un líder sindical de la UGT va fer a Lleida durant les manifestacions del primer de maig:  "On són els aturats?".  Potser el retorn d’aquesta pregunta hauria de ser:  "on són els sindicats?" i ja tindríem la resposta.

La manca de força dels sindicats, tant pel que fa a la captació d’afiliats com a la seva capacitat d’influència real en les polítiques econòmiques, laborals, socials… del país, fa anys que és un gravíssim problema que genera els resultats que tots patim.  És urgent que els sindicats es reinventin; que s’adonin que som al segle XXI i que entenguin que ni el fons, ni les formes, ni els seus discursos, ni les seves actuacions, massa sovint, no són allò que la nostra societat actual reclama i necessita.

Una societat sense sindicats útils va camí d’esdevenir una societat d’esclaus dels interessos mercantils més misserables.  Cal, però, saber com influir, com defensar els aturats (reprenent la pregunta inicial) i no com servir-se’n, per poder anar més enllà de declaracions sense eficàcia o, en el pitjor dels casos, d’actuacions orquestades des de la llarga ombra del poder polític.

css.php