Oct 222011
 

Anonymous és un grup de persones que es mou a Internet i que protagonitza accions de protesta contra determinats col.lectius, amb l’objectiu d’aconseguir una xarxa més lliure.  Darrerament ha obtingut un important protagonisme per les seves mobilitzacions contra la Llei Sinde, per exemple.

La tendècia a titllar aquest tipus de col.lectius, ja sigui a Internet o a la societat “física”, com a antisistema, radicals, violents i, en el cas que ens ocupa, terroristes informàtics, és prou coneguda, i només cal repassar les informacions que han aparegut en els diferents mitjans davant les seves darreres aparicions públiques.  En el fons, però, em temo que hi ha el desconeixement i la manca de capacitat d’actuar, per part dels poders públics, a Internet, amb les eines que aquest espai fa servir.

Un exemple d’aquesta manca de sintonia entre els poders públics i la societat és la ridícula Llei Sinde, que preveu el tancament de pàgines web, oblidant que aquestes pàgines poden estar allotjades a qualsevol lloc del món i que poden tenir tantes rèpliques com calgui, amb la qual cosa, tancar-ne una i no res ve a ser el mateix.  Veiem, doncs, que les pràctiques “convencionals” no serveixen a Internet.

Un altre exemple, i aquest sí que és seriós, el tenim en la proliferació de la pornografia infantil a la xarxa, un espai on l’anonimat i la impunitat són fàcils d’obtenir.  És cert que les policies dels diferents països ja fa anys que compten amb equips especialitzats en delicte informàtics i que aconsegueixen resultats, però ara els ha sortit un aliat inesperat:  Anonymous i la seva operació Darknet.

Aquests fets, entre molts altres, posen a sobre de la taula un tema que caldrà resoldre en el futur immediat:  qui i com pot intervenir contra el delicte a Interent?  i, sobretot, iniciatives com la que comentem són la traslació a la xarxa de la necessària col.laboració ciutadana contra el delicte o el neixement d’una mena de superherois informàtics?

El debat està servit.  Caldrà actuar amb intel.ligència, perquè els temps canvien i l’organització del poder que ha servit, bé o malament, durant segles comença a presentar esquerdes irreversibles.  La societat canvia i ja no serveixen molts dels vells principis, tot i que la classe política sembla que estigui més preocupada per regular la vida en els més mínims detalls i en mantenir la seva quota d’influència al preu que sigui i perpetuar els privilegis de determinats col.lectius.  Mentrestant, benvingut sigui tot allò que serveixi per fer un món més segur per als nostres fills, vingui d’on vingui.

css.php