Set 032011
 

Ja n’hi ha prou.  Els tribunals volen dinamitar un model d’escola catalana que ha demostrat ser un model d’èxit des de fa molts anys.  Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dóna dos mesos a la Generalitat perquè expliqui com pensa acatar la sentència del Suprem que imposa que el castellà ha de ser llengua vehicular a l’escola i quines mesures prendrà, al respecte.

Si després de dècades d’un determinat sistema escolar que s’ha demostrat vàlid per formar persones amb domini suficient de dues llengües; si després que aquest model ha tingut -i té- un ampli reconeixement arreu del món; si s’ha pogut aplicar sense conflictes i sense generar cap divisió a la societat, a què venen ara aquestes sentències i aquestes interlocutòries?

Cal que la Generalitat no faci ni un pas enrere.  El castellà és present a les aules, des de sempre, en la mesura justa per garantir el seu aprenentatge per part de tots els alumnes.  Per tant, qualsevol imperatiu legal resta més que assumit.

Cal començar aquest nou curs com sempre, sense variar gens la política educativa.  Per dignitat nacional i per respecte a una pràctica docent absolutament vàlida i eficaç.  I sobretot, per respecte als nostres alumnes, que tenen dret a viure en una societat que no generi fractures per raó de llengua, que és allò que es busca amb es recursos polititzats de qui porta el sistema a judici.

Els tribunals que diguin el que vulguin.  La nostra defensa ha de ser els anys de bons resultats, i res més.  Si no els sembla prou, això és una opinió, no un argument jurídic, penso.

Insubmissió, doncs, contra aquestes sentències i involucions socials que només volen destruir la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra societat, tot reduint allò que soni a català a una qüestió secundària, regional i folklòrica.   La Generalitat no pot admetre cap més humiliació d’un estat que la vol sotmesa i obedient, i molt menys pel que fa a l’escola, que ha de ser la base d’una societat futura més justa i democràtica de ciutadans formats, dignes i lliures.

css.php