Jun 012017
 

A poc a poc, el terrible accident de l’unflable de Santa Coloma de Farners, va desmuntant un mite en què ens agrada refugiar-nos amb l’esperança de tenir una seguretat total en tot:  el de la garantia de la intervenció administrativa que ens guardi de tot mal.  I és que encara vivim amb la mentalitat de necessitar permís, autorització per a tot, perquè si alguna autoritat posa el seu segell en un tros de paper, tot anirà com cal.  I això és fals.

Sembla que l’unflable va sortir volant perquè només estava ancorat per dos dels deu punts de subjecció de què comptava.  Tant si tenia permís el local per instal·lar-lo, com si no, ningú no hi hagués anat cada dia a comprovar que tot estava en ordre, que els ancoratges eren correctes, que el motor funcionava correctament, o que la superfície no patia cap deficiència.  Un permís administratiu no acostuma a ser gaire cosa més que una taxa que s’abona i un paper que dóna fe que el pagament s’ha fet i que es pot dur a terme una determinada activitat, no ens enganyem.  La seguretat és tota una altra cosa.  Un permís de conduir no evita els accidents de trànsit, una bona conducció sí.

Imaginem que la instal·lació no tenia el paper corresponent de l’ajuntament de torn, però que els deu punts d’ancoratge haguessin estat ben lligats.  No hauria passat res, absolutament res.  I és que els papers no garanteixen la seguretat, però la feina ben feta, la responsabilitat i el sentit comú aplicat a tot sí.  I aquesta és la clau de volta d’aquest cas i de tantes i tantes situacions, on la feina mal feta posa en perill les nostres vides, amb papers o sense.  Treballar malament o amb irresponsabilitat pot costar vides innocents, i això no hi ha paper ni segell oficial que ho pugui evitar.

css.php