Jun 072013
 

Hi ha un vell acudit que la realitat -que sempre supera la ficció, fins i tot la més absurda- s’ha encarregat de fer real que diu que de feina n’hia, però que el problema és que la gent vol cobrar per fer-la.

Quan semblava que ja no podíem anar més avall, pel que fa a respecte als drets laborals, el Banc d’Espanya, nogensmenys, es despatxa amb una recomanació de permetre la contractació amb sous per sota del salari mínim interprofessional, per a col.lectius amb especials dificultats.  És a dir, per a tothom, si pensem que sota aquest eufemisme podem incloure joves, dones, persones més grans de 50 anys, treballdors amb poca formació…

Clama al cel (al cel de la política, si voleu) aquesta proposta, i més quan ve del mateix organisme que es va fer l’orni mentre Bankia, Catalunya Caixa i tants d’altres enfonsaven l’economia i el nostre futur, aprofitant la seva indiferència, incapacitat o connivència.  Qui ho sap.

Definitivament, l’escenari de treballar  sense sou, de treballar a canvi de la mera subsistència, cada dia és més a tocar.  I d’això en diuen democràcia.

 

 

 

css.php