Feb 122016
 

Durant els propers mesos -anys potser- veure tot un seguit d’iniciatives que seran autèntics assagis de què és i com funciona un estat.  De fet, autèntics assaigs de com voldrem que sigui aquest futur i hipotètic estat català.  De moment, ja es comença a parlar d’una consulta, referèndum o el que sigui, sobre BCN World o com s’acabi dient aquest projecte d’inversió.

Atenció, que la proposta de consulta té més suc que el que inicialment es podria imaginar.  El primer tema de debat que ja s’ha posat sobre la taula és si en aquesta consulta han de participar només els ciutadans dels municipis afectats o els de tot Catalunya.  La qüestió no és menor, perquè igual com reivindiquem dret a decidir el nostre futur com a país, sense tenir en compte què es pensi enllà dels nostres límits, potser caldria defensar que siguin els habitants de Salou, de Vila-seca, o d’altres possibles municipis afectats, si és el cas, els que diguin si volen o no un nou complex lúdic al seu territori.  Al capdavall, ells seran els principals -quan no els únics- beneficiats o perjudicats, segons si escoltem les veus de defensors o de detractors.  I no oblidem que de pronunciaments, allà, ja n’hi ha hagut, i prou clars.  Que s’hagin volgut escoltar és una altra cosa.

Atenció a la presa de posició de les forces polítiques, perquè s’hi juguen, i molt, la credibilitat.  Realment cal defensar que un habitant d’Olot, de Balaguer, o de Badalona, per posar alguns exemples totalment a l’atzar, ha de dir si Salou ha d’acollir una determinada inversió?  I per què no al contrari, arribat el cas?  I per què en aquest cas sí i en tants d’altres, en altres indrets, no?  Repetim tics que sempre hem criticat?

Voler ser alguna cosa implica començar a pensar i a actuar com a tal.  I això no sempre és fàcil, ni prou agradable per a tothom.  Comencem a dibuixar com volem el nou estat i quin paper hi tindrem – i quin respecte mereixerem- els ciutadans, sobretot les àmplies minories no metropolitanes.

Aquest serà un primer cas.  En vindran més i vinculats a tota mena d’àmbits.  En tots hi haurà consultes?  En cas afirmatiu, a qui?  Comença la festa de la sobirania.  I potser el ridícul que acostuma a anar de la mà de la hipocresia, o de la perspectiva de volada gallinàcia.  Això sí, sempre en nom de la democràcia i de la transversalitat. Només faltaria.

css.php