Oct 032013
 

Una bala traçadora és una bala que porta a l’interior una substància lluminosa o fumífera que s’incendia en el moment del tret i va deixant un rastre lluminós o de fum que n’indica la trajectòria i que es fa servir per a la correcció del tret, en especial contra objectius mòbils i durant la nit, intercalada en la munició normal de les armes automàtiques.

Doncs una autèntica bala traçadora és la darrera actuació del Tribunal Constitucional, avalant la reforma de la funció pública del govern Bauzá que, entre altres gràcies, deixa ben clar que només un 10% del funcionariat ha de saber la llengua pròpia (el català).  Amb aquest 10% ja n’hi ha prou per atendre els drets dels ciutadans, em matèria de tria de llengua en la seva relació amb les administracions.

Aquesta és la bala traçadora del Constitucional:  només cal garantir que un 10% de funcionaris conegui altra llengua cooficial que l’espanyola.  I és bala traçadora perquè un cop aplicat el principi a les Illes, al darrere aniran el País Valencià i Catalunya.  No tinc cap dubte que aquest és el principi del desballestament de la presència del català a l’administració.

Ja no és qüestió de modificar la Constitució, ni de posar més pegats.  Ja no hi ha espai per a terceres vies ni per a encaixos impossibles.  És qüestió de fuguir tan ràpid com puguem d’un estat que es manifesta amb aquesta claredat i contundència contra la nostra llengua.

Ara, un cop més, el Tribunal Constitucional ha dibuixat el camí.  Preparem-nos, que ara ve la ràfega.

css.php