Oct 052016
 

Sempre s’ha dit, i deu ser veritat, que tot funciona millor si cada cosa té una altra d’oposada.  La nit i el dia, el sol i la lluna, la guerra i la pau, el bé i el mal, la suma i la resta… i, fins i tot, aquesta mena de principi universal també sembla que serveixi per a les persones.  Marlon Brando i James Dean, Robert Redford i Pol Newman, John Lennon i Paul Maccartney…  D’alguna manera és com si aquest joc de contraris -o de complementaris- fos fonamental per acostar-se a la bondat de les coses, a la perfecció, si voleu.

Si traslladem aquesta idea a la política, però, la cosa no gira del tot rodona.  L’ombra de l’imperi i del franquisme encara pesen massa i encara assumim com a normal que algú mani, però encara no hem après que tot govern necessita una oposició que l’equilibri.  D’alguna manera, em fa l’efecte que aquell que no assoleix el poder té prou amb anar tirant uns anys, a l’espera d’algun canvi, o amb la resignació de mantenir una situació de privilegi, encara que relatiu.

Confonem exercici del poder amb acció de govern.  I és clar, a un poder només es pot oposar un altre poder, mentre a una acció de govern sempre se li pot presentar una reacció de l’oposició.  Però això implica assumir un paper de lleial col.laboració des de la més profunda discrepància, si cal, que ni els que manen ni els que hi aspiren no pensen fer seu.  I així anem, amb governs que manen i ordenen, a qualsevol nivell on el poder institucional s’exerceixi, i oposicions que més aviat passen les hores, sense massa més ambició.

El dia que la política segueixi el ritme natural de les coses i comenci a aprendre de la realitat, tot podria ser diferent, més gran i millor.  De moment, seguim funcionant només a mitges.  I encara.

css.php